سفارش تبلیغ
صبا

.::شارح::.

دنیا این جا خالی است

 «و اکنون توصیف این مکان نجیب: ... سلول جعبه ای بتنی است. دیوارها از قطعات پیش ساخته درست شده است. دری فولادی هست که هوا از آن عبور نمی کند. پنجره ای در ارتفاع سه و نیم متری زمین قرار دارد. مبلمان هم به سبک لویی شانزدهم است: یک تشک قدیمی که زندانیان قبلی پاره پوره اش کرده اند. دنیا این جا خالی است.»

*توصیف یکی از زندان های لیبی؛ شاید زندان ابوسلیم؛ که در یکی از معدود نامه های یکی از زندانیان آنجا  آمده است.

*به نقل از همشهری داستان شماره 26